Nieuwbouw

Hier vindt u informatie over waarom voor nieuwbouw gekozen is, de locatie, het ontwerp en de planning.

Sporten in Nieuw Tijenraan

Kom in beweging en ontdek de mogelijkheden in Nieuw Tijenraan!

Foto van de week

Er is weer een stap gezet richting oplevering van het Tijenraan met het vullen van de baden.

Bouwen aan sport

De gemeente Raalte realiseert het project samen met het Sportbedrijf, hoofdaannemer Vaessen BV en de gebruikers. Letterlijk samen bouwen aan sport!

Visie op sport

Sport leeft, sport maakt gezond en sport verbindt. Voor de gemeente Raalte is sport één van de belangrijkste pijlers van de Raaltese samenleving.

Social media

Ook via Social Media houden we u op de hoogte over de voortgang van de bouw van het nieuwe sportcentrum.